Prelekcja na Akademii Marynarki Wojennej

22 października 2011, w Działalność dydaktyczna, przez Helena Gajda

              W dniu 18.10.2011 r. na zaproszenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, Prezes POPR Tadeusz Grabowski przedstawił prelekcję oraz prezentację multimedialną nt. całokształtu i działalności POPR.
Prelekcja ta będzie owocowała stałą współpracą Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z kołem naukowym i studentami AMW.

Tagged with:
 

Dodaj odpowiedź