Nowi Ratownicy – Kandydaci!

24 listopada 2010, w Wydarzenia, przez Helena Gajda

               23 listopada do grona Ratowników POPR dołączyło siedmiu nowych Kandydatów. Nowi Członkowie zostali zaopiniowani przez Ratowników, a Zarząd POPR pozytywnie rozpatrzył wszystkie złożone deklaracje. Po uzupełnieniu dokumentacji pod głosowanie zostaną poddani kolejni.
Wszystkim przyjętym serdecznie gratulujemy! Witamy w naszych szeregach.

Tagged with:
 

Dodaj odpowiedź