Członkowie

Prezentacja członków Poszukiwawczego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego według stopni służbowych

 

Stopnie służbowe w POPR:
Kandydat,  Młodszy Ratownik POPR,  Ratownik POPR,  Starszy Ratownik POPR


Starsi Ratownicy POPR

 1. Biela Maciej
 2. Osipów Jakub
 3. Walikowski Adam
 

Stopień służbowy Starszego Ratownika POPR uzyskuje osoba posiadająca stopień Ratownik POPR, która ukończy z wynikiem pozytywnym wszystkie Szkolenia II Stopnia, oraz dostanie pozytywną opinię Naczelnika Służby Ratowniczej POPR

 

Ratownicy POPR:

 1. Narwojsz Izabela
 2. Pawłowski Wojciech
 3. Skwarko Grzegorz
 4. Sokół Mariusz
 5. Sowiński Kamil
 6. Wojak Emil
 7. Żuk Michał
 

Stopień służbowy Ratownika POPR uzyskuje osoba posiadająca stopień Młodszego Ratownika POPR, która ukończy z wynikiem pozytywnym wszystkie Szkolenia I Stopnia, posiada minimum tytuł Ratownika Kwalifikowanego – zgodnie z zapisem Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410), oraz uzyska pozytywną opinię przełożonych w służbie. Dopełnieniem jest złożenie uroczystego przyrzeczenia na ręce Naczelnika POPR i założenie służbowej odznaki tzw. Blachy.

 

Młodsi Ratownicy POPR

 1. Bober Sebastian
 2. Dyjak Sylwester
 3. Gajda Helena
 4. Hinz Dorota
 5. Krasicka Klaudia
 6. Langowski Krystian
 7. Markuszewski Leszek
 8. Martyn Irek
 9. Witt Dorota
 10. Wośko Szymon
 11. Żywot Olgierd
 

Stopień służbowy Młodszego Ratownika POPR uzyskuje osoba, która zakończyła Staż Kandydacki, ukończyła z wynikiem pozytywnym wszystkie Szkolenia Podstawowe, oraz uzyskała pozytywną opinię przełożonych w służbie. Dopełnieniem jest otrzymanie legitymacji służbowej.


Kandydaci

 1. Blaszke Wojciech
 2. Czwal Cezary
 3. Czyż Łukasz
 4. Goryński Patryk
 5. Klicikowska Monika
 6. Kunat Maciej
 7. Okroj Kamila
 8. Radkowska Magdalena
 9. Suszek Radek
 10. Wojciechowski Krzystof
 

Stopień służbowy Kandydata uzyskuje osoba która pozytywnie zdała egzamin wstępny i została przyjęta do POPR na odbycie Stażu Kandydackiego.


Członkowie Wspierający

 1. Drewa Agnieszka
 2. Cywińska Katarzyna
 3. Kurpisz-Kasprzak Karolina
 4. Ljóshein Katarzyna
 5. Skorb Mateusz
 6. Szeleżyński Kamil
 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością POPR i akceptująca jej cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkowie Honorowi

 1. Formela Zbigniew
 2. Kołodziej Piotr
 3. Łoś Krzysztof
 4. Mądroszkiewicz Grażyna
 5. Skierski Marcin
 6. Skrzypiński Waldemar
 

Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków POPR za ogromny wkład oraz nieocenione zasługi dla Stowarzyszenia.


Członkowie Założyciele:

Robert Brzoskowski, Piotr Kołodziej, Urszula Królikowska, Krzysztof Łoś, Anita Łozińska, Zbigniew Matysiak, Grażyna Mądroszkiewicz, Kamila Nowaczek, Gabriela Nowaczek, Adam Patałuch, Waldemar Skrzypiński, Bartłomiej Stachnik, Marek Zwierz


Członkowie w trakcie unifikacji:

 1. Bargańska Beata
 2. Bieshke Paweł
 3. Kessler Jowita
 4. Kuliński Jakub
 5. Ligmann Karol
 6. Lidzbarska Katarzyna
 7. Pyczka Artur
 8. Stępniak Robert
 9. Kurkowski Roland
 

Unifikacja ma na celu przydzielenie stopnia służbowego na podstawie weryfikacji już posiadanych umiejętności.

Powrót