W dniach 19-20.04.2013 r. 17 ratowników POPR, w tym zespół ATV oraz zespół karetki zabezpieczało 45. edycję Ekstremalnego Rajdu na Orientację HARPAGAN w Kolbudach, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Kolbudy, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Rektora AWFiS w Gdańsku. Ratownicy oraz zespół ATV byli rozdysponowani na 5 punktach kontrolnych obejmujących wszystkie trasy, a w bazie rajdu działał stały punkt medyczny i stanowisko łączności oraz stacjonowała karetka POPR.
Błoto znacząco utrudniało poruszanie się w lesie, jednakże osób poszkodowanych było zaledwie kilkanaście z jednym wyjazdem do szpitala spośród niemal 1100 zawodników. Jak co roku dziękujemy organizatorom za wzorowe przeprowadzenie zawodów, do zobaczenia na następnym Harpaganie zaraz po jesiennej rekrutacji do POPR!

Galeria zdjęć


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *