W dniu 19.09.2016 na zaproszenie Pomorskiej Policji, POPR wspierało od strony medycznej organizację Ogólnopolskich Ćwiczeń „Tarcza 16” w województwie Pomorskim. 

             „W garnizonie pomorskim 90 osób, planowanych jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uczestniczyło wczoraj w ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16”. Zaangażowano w nie 4 wytypowane pomorskie komendy miejskie policji, do których powołano rezerwistów wyznaczonych przez wojskowe komendy uzupełnień. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.”

Fragment aktualności ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

             Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tak ważne ćwiczenia swoją obecnościa, wiedzą oraz sprzętem.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *