W dniu 18.10.2011 r. na zaproszenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, Prezes POPR Tadeusz Grabowski przedstawił prelekcję oraz prezentację multimedialną nt. całokształtu i działalności POPR.
Prelekcja ta będzie owocowała stałą współpracą Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z kołem naukowym i studentami AMW.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *