23 listopada do grona Ratowników POPR dołączyło siedmiu nowych Kandydatów. Nowi Członkowie zostali zaopiniowani przez Ratowników, a Zarząd POPR pozytywnie rozpatrzył wszystkie złożone deklaracje. Po uzupełnieniu dokumentacji pod głosowanie zostaną poddani kolejni.
Wszystkim przyjętym serdecznie gratulujemy! Witamy w naszych szeregach.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *