23 listopada do grona Ratowników POPR dołączyło siedmiu nowych Kandydatów. Nowi Członkowie zostali zaopiniowani przez Ratowników, a Zarząd POPR pozytywnie rozpatrzył wszystkie złożone deklaracje. Po uzupełnieniu dokumentacji pod głosowanie zostaną poddani kolejni.
Wszystkim przyjętym serdecznie gratulujemy! Witamy w naszych szeregach.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *