FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy ratownicy utrzymują się z działania w POPR?
Czy da się pogodzić POPR z pracą czy szkołą?
Po czym poznać ratowników POPR?
Ile wynoszą składki i czy jest wpisowe?
Ile kosztuje i ile trwa szkolenie?
Jak często odbywają się szkolenia?
Jak często są wyjazdy do akcji?
Kiedy będę mógł wziąć udział w akcji ratowniczej?
Skoro ratownicy są ciągle w gotowości to czy pełnią dyżury?
Jak szybko ratownicy mogą rozpocząć poszukiwania?
Czy utworzymy oddział/filię w innym mieście?
Jak mogę dołączyć do POPR?
Czy po rekrutacji będę już ratownikiem?


Czy ratownicy utrzymują się z działania w POPR?

W żadnym wypadku. Działalność w POPR polega na pracy społecznej czyli wolontariacie. Ratownicy za swój poświęcony czas w czasie szkoleń i akcji poszukiwawczych nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Co więcej by móc działać w POPR opłacają składki członkowskie, a czasem może zaistnieć konieczność pokrycia dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów.

Czy da się pogodzić POPR z pracą czy szkołą?

Tak, ratownicy nie mają z tym problemów. Kiedy ktoś nie może opuścić pracy lub szkoły, albo kiedy jego stan zdrowia nie pozwala na wyjazdy jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w akcji poszukiwawczej, zgodnie z Regulaminem Służby Ratowniczej POPR.

Po czym poznać ratowników POPR?

Każdy z Kandydatów POPR posiada czerwony uniform, na którym umieszczone są wyraźne oznaczenia „Ratownik POPR”

Ile wynoszą składki?

Składki członkowskie to 100 zł wpłacane za cały rok z góry.

Ile kosztuje i ile trwa szkolenie?

Szkolenia i treningi wewnętrzne kandydatów i członków Stowarzyszenia są bezpłatne. W zamian za czas poświęcony dla Stowarzyszenia oferujemy zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnej w naszej działalności. Szkolenie jest procesem ciągłym, który zaczyna się w momencie przyjęcia na okres kandydacki, powtarza się cyklicznie i kończy z chwilą zakończenia działalności Stowarzyszeniu.

Jak często odbywają się szkolenia?

Ćwiczymy i szkolimy się 1 raz w tygodniu, we wtorki od 19:00 do 21:00 przez cały rok, niezależnie od panującej pogody. Większe ćwiczenia odbywają się zwykle w weekendy, w zależności od potrzeb i są wcześniej zapowiedziane.

Jak często są wyjazdy do akcji?

W okresie ostatnich kilku lat byliśmy dysponowani do akcji średnio kilkanaście razy w ciągu roku. Zajmujemy się głównie poszukiwaniami osób zaginionych w terenie otwartym, dlatego zwykle nie bierzemy udziału w wyjazdach jednostek ratowniczych do innych zdarzeń miejscowych.

Kiedy będę mógł wziąć udział w akcji ratowniczej?

Po odbyciu badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do służby oraz po minimum podstawowym przeszkoleniu na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów ich zapobiegania, technik i taktyk poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym oraz łączności.

Skoro ratownicy są ciągle w gotowości to czy pełnią dyżury?

POPR zapewnia nieustanną gotowość operacyjną. Dyżur pełni jedynie ratownik dyżurny nierozłączny z telefonem alarmowym przez całą dobę w trakcie swoich codziennych obowiązków. Po odebraniu zgłoszenia powiadamia wszystkich ratowników za pomocą systemu alarmowego (dostęp przez internet) wysyłając wiadomość z podstawowymi informacjami na temat podejmowanej akcji.

W wyjątkowych przypadkach używany jest system alternatywny – indywidualny polegający na telefonicznym powiadamianiu kierowników sekcji, a ci dalej podległych, konkretnych, ratowników.

Jak szybko ratownicy mogą rozpocząć poszukiwania?

W sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia akcji jesteśmy w stanie dotrzeć do granicy woj. pomorskiego i rozpocząć działania w terenie do 2 godzin od zaalarmowania Grupy. Czas ten może może być krótszy lub dłuższy w zależności od odległości, warunków drogowych i pogodowych.

Czy utworzymy oddział/filię w innym mieście?

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia siedzibą POPR jest miasto Gdynia – na chwilę obecną nie przewidujemy tworzenia oddziałów terenowych.

Jak mogę dołączyć do POPR?

Dołączyć do POPR można dwukrotnie w ciągu roku – po pozytywnym przejściu rekrutacji. Nie przewidujemy dodatkowych terminów, jednakże każdy wniosek będziemy rozpatrywać indywidualnie – zachęcamy do korespondencji i przedstawienia swojej kandydatury.

Czy po rekrutacji będę już ratownikiem?

Po przejściu rekrutacji zostaje się kandydatem. Staż kandydacki jest okresem przygotowawczym, trwa minimum pół roku i nie można go skracać. W trakcie stażu należy wzorowo wykonywać obowiązki Służby Ratowniczej oraz uczestniczyć w szkoleniach. Po pozytywnym przejściu stażu otrzymuje się pierwszy stopień służbowy młodszego ratownika i prawo głosu na walnym zgromadzeniu.