Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem o statusie Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdyni, prowadzącym specjalistyczną działalność ratowniczą, powstałym w 2001 r. na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
Organizacja działa na zasadach pracy społecznej i zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w terenie otwartym, ewakuacją osób poszkodowanych z terenu trudno dostępnego, prowadzeniem szkoleń nt. Jak zachować się w wypadku ataku niebezpiecznego psa, nauką pierwszej pomocy oraz zabezpieczaniem imprez plenerowych jako zaplecze medyczne.
Organizacja jest jedną spośród 39 grup poszukiwawczych w Polsce, opierającą jednak swoje działanie nie na psach ratowniczych, lecz na specjalnie wyszkolonych ratownikach, działających w zorganizowanych zespołach.

„Każdego roku w Polsce ginie bez śladu ponad 15 tysięcy osób, to zjawisko o wielkim, społecznym znaczeniu, którego nikt lekceważyć nie powinien.”