[ngg src=”galleries” ids=”145″ display=”basic_thumbnail”]

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, posiadającym osobowość prawną – zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku 27.08.2001 roku pod numerem 0000037714.