Prelekcja na Akademii Marynarki Wojennej

              W dniu 18.10.2011 r. na zaproszenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, Prezes POPR Tadeusz Grabowski przedstawił prelekcję oraz prezentację multimedialną nt. całokształtu i działalności POPR. Prelekcja ta będzie owocowała stałą współpracą Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z kołem naukowym i Dowiedz się więcej…