POPR swoje zadania statutowe realizuje utrzymując kontakt z jedną z grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, nie konkuruje z państwowymi służbami ratowniczymi ani nie dubluje ich działań – ma podpisane umowy o współpracy z Policją, Strażą Miejską i Państwową Strażą Pożarną, wspierając je w działaniach poszukiwawczych. Dodatkowo jest włączone do Zintegrowanego Systemu Ratowniczego powiatu Wejherowo i miasta Gdynia pod kryptonimem „Ratownik 222”, a decyzją Wojewody Pomorskiego zostało włączone do Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.