O POPR

 

             Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem o statusie Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdyni, prowadzącym specjalistyczną działalność ratowniczą, powstałym w 2001 r. na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Organizacja działa na zasadach pracy społecznej i zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych w terenie otwartym, ewakuacją osób poszkodowanych z terenu trudnodostępnego, prowadzeniem szkoleń nt. Jak zachować się w wypadku ataku niebezpiecznego psa, nauką pierwszej pomocy oraz zabezpieczaniem imprez plenerowych jako zaplecze medyczne. Organizacja jest jedną spośród 39 grup poszukiwawczych w Polsce, opierającą jednak swoje działanie nie na psach ratowniczych, lecz na specjalnie wyszkolonych ratownikach, działających w zorganizowanych zespołach.

 

Historia:

Założycielami POPR byli ratownicy rożnych specjalności, których doświadczenie jak i historia były bardzo bogate. Tworzyli historię psów ratowniczych w Polsce – byli ratownikami i przewodnikami psów działającymi początkowo w innych grupach ratowniczych. Początki ich kariery sięgają 1995 roku oraz struktur Polskiego Czerwonego Krzyża, kiedy to na fali rosnącej popularności psów ratowniczych, po akcji ratowniczej na gruzowisku wieżowca przy ul. Wita Stwosza w Gdańsku, zintensyfikowała się działalność poszukiwawczo-ratownicza na Pomorzu. W 1996 r. z uwagi na zaistniałe problemy we współpracy z PCK rozpoczęli działalność w ramach Sekcji Psów Ratowniczych OSP Gdańsk, gdzie brali udział m. in. w poszukiwaniu osób po trzęsieniu ziemi w Turcji w 1999 roku, za co w dowód uznania zasług dwóch ratowników zostało odznaczonych przez Prezydenta RP medalami „Za ofiarność i odwagę”.

Dodatkowo działali m.in. podczas katastrofy Zakładów Mięsnych w Gdańsku, zawalenia się budynku po wybuchu gazu w Dźwirzynie, zabezpieczali wyburzanie wieżowca ZREMB-u w Sopocie oraz w wielu innych akcjach poszukiwawczych osób zaginionych na terenie całego kraju. Po napotkaniu trudności logistycznych ze strony PSP podczas prowadzonych działań poszukiwawczych oraz po odmowie udzielenia potrzebnego w działaniach wparcia, została podjęta decyzja o opuszczeniu szeregów OSP. Ratownikom udało się doprowadzić w 2001 roku do zarejestrowania samodzielnej i niezależnej organizacji, przyjmując nazwę Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. POPR następnie wydzieliło w swoich strukturach Służbę Ratowniczą, czyli pododdział bezpośrednio odpowiedzialny za działalność ratowniczą, na czele której stanął emerytowany policjant Zbigniew Matysiak, a następnie z-ca dowódcy 43. Bazy Lotniczej Marynarki Wojennej kmdr por. Waldemar Skrzypiński, co zapoczątkowało intensywny rozwój organizacji oraz nadało jej ostateczną formę, która została doceniona przez społeczność Trójmiasta i nagrodzona 1. miejscem w kategorii „Pomocna dłoń Trójmiasta” w IV Plebiscycie Nagród Niezależnych Skrzydła Trójmiasta oraz Wyróżnieniem Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w 2014 roku.

 

Powiązania:

             POPR swoje zadania statutowe realizuje utrzymując kontakt z jedną z grup Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, nie konkuruje z państwowymi służbami ratowniczymi ani nie dubluje ich działań – ma podpisane umowy o współpracy z Policją, Strażą Miejską i Państwową Strażą Pożarną, wspierając je w działaniach poszukiwawczych. Dodatkowo jest włączone do Zintegrowanego Systemu Ratowniczego powiatu Wejherowo i miasta Gdynia pod kryptonimem „Ratownik 222”, a decyzją Wojewody Pomorskiego zostało włączone do Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

Finansowanie:

             Działalność Służby Ratowniczej POPR oparta jest na pracy społecznej. Jeśli ktoś informuje Grupę o zaginięciu bliskiej osoby – zespół jest gotowy do wyjazdu. Pomoc POPR w poszukiwaniach nic nie kosztuje rodziny, która przeżywa dramat zaginięcia bliskiej osoby.

Warto zaznaczyć, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia to ochotnicy i pasjonaci, każdy ma swoje normalne życie, rodzinę, uczy się czy pracuje – szkolą się z własnych funduszy, udostępniają swoje wyposażenie i poświęcają swój prywatny czas, a na przewodnikach psów spoczywa dodatkowo ciężar bieżącego utrzymania psa, jego opieki weterynaryjnej, również leczenia zranień i kontuzji odnoszonych w czasie akcji i ćwiczeń. Dlatego tak ważne jest Państwa wsparcie i zrozumienie.

 

„Każdego roku w Polsce ginie bez śladu ponad 15 tysięcy osób, to zjawisko o wielkim, społecznym znaczeniu, którego nikt lekceważyć nie powinien.”


 

             Finanse na ratowanie ludzkiego życia są uzyskiwane od sponsorów, ze składek członkowskich oraz z zabezpieczeń medycznych imprez plenerowych – od wielu lat można nas spotkać na Ekstremalnym Rajdzie na Orientację HARPAGAN, Heineken Open’er Festival, Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski i innych, a pozyskane środki przeznaczane są na utrzymanie Służby Ratowniczej POPR, specjalistyczne szkolenia oraz na najpotrzebniejsze wydatki takie jak: uzupełnianie oraz konserwacja sprzętu medycznego, wymiana zużytego sprzętu do ratownictwa wysokościowego, utrzymanie pojazdów oraz sieci radio – łączności opartej na sprzęcie Motorola, umundurowanie ratowników i inne.

  Na przestrzeni 14 lat wsparcie dla POPR zapewnili m.in.:

 • PKN ORLEN
 • Heavy Duty
 • Plus GSM
 • Fjord Nansen
 • STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi
 • PZU Życie
 • Grupa LOTOS
 • Fundacja im. Stefczyka
 • Towarzystwo Finansowe SKOK
 • Jeppesen Poland
 • eSopot.info
 • Miasto Gdynia

oraz Violetta Błażkowska, Jakub Wróbel, Zbigniew Formela i Józef Ruchniewicz za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

 
 
 
 
 

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania choćby drobnym grantem prosimy o kontakt w celu otrzymania listy naszych największych potrzeb lub wpłatę darowizny na konto POPR – MBank Oddział w Gdyni

Nr konta: 58 1140 2017 0000 4302 1290 3467

Twoja, nawet bardzo drobna, pomoc może się przyczynić do uratowania czyjegoś życia.

 

  Statystyka działań 2001-2015:

 • Ponad 180 akcji poszukiwawczych na terenie całego kraju
 • Ponad 125 zabezpieczeń dużych imprez plenerowych
 • Ponad 80 akcji charytatywnych
 • Ponad 30 czynnych ratowników
 • Ponad 14 lat działania


 

Rekomendacje

Otrzymane przez POPR
 

Prezydent Miasta Gdyni        Komendant Miejski Policji        Prezydent Miasta Gdańska

[singlepic id=1575 w=320 h=240 float=left][singlepic id=1989 w=320 h=240 float=left][singlepic id=1359 w=320 h=240 float=left]


 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, posiadającym osobowość prawną – zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku 27.08.2001 roku pod numerem 0000037714.