Władze POPR

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierani na okres 3-letniej kadencji przez Walne Zebranie Członków POPR.
Obecna kadencja władz trwa od 10.12.2015 r. do 10.12.2018 r.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

logo

Wojciech Pawłowski
Prezes Zarządu

Ratownik Kwalifikowany

 

 

logo

Michał Żuk
W-ce Prezes Zarządu

Ratownik Kwalifikowany

 

 

logo

Helena Gajda
Sekretarz Zarządu

Ratownik Kwalifikowany

 

 

logo

Jowita Kessler
Członek Zarządu

Ratownik Kwalifikowany

 

 

logo

Dominika Hładun
Członek Zarządu

Ratownik Kwalifikowany

 

 

 

 


 

Komisja Rewizyjna:

 

logo

Jakub Osipów
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ratownik Medyczny
Żołnierz

 

 

logo

Grzegorz Skwarko
Członek Komisji Rewizyjnej

Ratownik Medyczny

 

 

logo

Patryk Goryński
Członek Komisji Rewizyjnej

 

 


 

Służba Ratownicza POPR:

 

 

logo

Maciej Biela
Naczelnik Służby Ratowniczej POPR

Ratownik Medyczny
Starszy Ratownik GOPR

 

 


 

Zapisali się na kartach historii:

Prezesami Zarządu POPR byli:

Zbigniew Matysiak (2001-2003), Krzysztof Łoś (2003-2008),
Tadeusz Grabowski (2008-2013), Joanna Sikora (2013-2015), Emil Wojak (od 2015)

Naczelnikami Służby Ratowniczej POPR byli kolejno:

Zbigniew Matysiak (2001-2003), Waldemar Skrzypiński (2003-2010),
Wojciech Klocek (2010-2012), Tadeusz Grabowski (2012-2013),
Adam Walikowski (2013-2014), Paweł Pieciulko (2014-2016), Maciej Biela (od 2016)

 

Powrót