Władze POPR

Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na okres 3-letniej kadencji przez Walne Zebranie Członków POPR.

Zarząd Stowarzyszenia:

logo

Wojciech Pawłowski
Prezes Zarządu

logo

Kamil Sowiński
V-ce Prezes Zarządu

logo

Jakub Krawczuk
Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

logo

Michał Żuk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

logo

Joanna Sikora
Członek Komisji Rewizyjnej

logo

Dominika Kaczmarek
Członek Komisji Rewizyjnej


Służba Ratownicza POPR:

logo

Andrzej Matczyński
Naczelnik Służby Ratowniczej


Zapisali się na kartach historii:

Prezesami Zarządu POPR byli:

Zbigniew Matysiak (2001-2003),
Krzysztof Łoś (2003-2008),
Tadeusz Grabowski (2008-2013),
Joanna Sikora (2013-2015),
Emil Wojak (2015-2017),
Wojciech Pawłowski (2018-nadal)

Naczelnikami Służby Ratowniczej POPR byli kolejno:

Zbigniew Matysiak (2001-2003),
Waldemar Skrzypiński (2003-2010),
Wojciech Klocek (2010-2012),
Tadeusz Grabowski (2012-2013),
Adam Walikowski (2013-2014),
Paweł Pieciulko (2014-2016),
Maciej Biela (2016-2019),
Adam Walikowski (2019-2022),
Paweł Pieciulko (2022),
Andrzej Matczyński (2023-nadal)

Powrót