Władze POPR

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na okres 3-letniej kadencji przez Walne Zebranie Członków POPR.
Obecna kadencja władz trwa od 23.01.2019 r. do 31.03.2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia:

logo

Wojciech Pawłowski
Prezes Zarządu

logo

Kamil Sowiński
W-ce Prezes Zarządu

logo

Jowita Kessler
Członek Zarządu

logo

Marcin Biel
Członek Zarządu

logo

Kamil Kremer
Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna:

logo

Michał Żuk
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

logo

Wojciech Zorn
Członek Komisji Rewizyjnej


logo

Anna Roszak
Członek Komisji Rewizyjnej


Służba Ratownicza POPR:

logo

Adam Walikowski
Naczelnik Służby Ratowniczej

logo

Paweł Pieciulko
Szef Szkolenia


Zapisali się na kartach historii:

Prezesami Zarządu POPR byli:

Zbigniew Matysiak (2001-2003),
Krzysztof Łoś (2003-2008),
Tadeusz Grabowski (2008-2013),
Joanna Sikora (2013-2015),
Emil Wojak (2015-2017)

Naczelnikami Służby Ratowniczej POPR byli kolejno:

Zbigniew Matysiak (2001-2003),
Waldemar Skrzypiński (2003-2010),
Wojciech Klocek (2010-2012),
Tadeusz Grabowski (2012-2013),
Adam Walikowski (2013-2014),
Paweł Pieciulko (2014-2016),
Maciej Biela (2016-2019)

Powrót