Członkowie

Prezentacja członków Poszukiwawczego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego według stopni służbowych

 

Stopnie służbowe w POPR:
Kandydat,  Młodszy Ratownik POPR,  Ratownik POPR,  Starszy Ratownik POPR


Starsi Ratownicy POPR

 1. Biela Maciej
 2. Osipów Jakub
 3. Pawłowski Wojciech
 4. Walikowski Adam
 5. Żuk Michał
 

Stopień służbowy Starszego Ratownika POPR uzyskuje osoba posiadająca stopień Ratownik POPR, która ukończy z wynikiem pozytywnym wszystkie Szkolenia II Stopnia, oraz dostanie pozytywną opinię Naczelnika Służby Ratowniczej POPR

 

Ratownicy POPR:

 1. Czwal Cezary
 2. Gajda Helena
 3. Hładun Dominika
 4. Narwojsz Izabela
 5. Polidowski Maciej
 6. Roszak Anna
 7. Skwarko Grzegorz
 8. Sokół Mariusz
 9. Sowiński Kamil
 10. Wojak Emil
 

Stopień służbowy Ratownika POPR uzyskuje osoba posiadająca stopień Młodszego Ratownika POPR, która ukończy z wynikiem pozytywnym wszystkie Szkolenia I Stopnia, posiada minimum tytuł Ratownika Kwalifikowanego – zgodnie z zapisem Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410), oraz uzyska pozytywną opinię przełożonych w służbie. Dopełnieniem jest złożenie uroczystego przyrzeczenia na ręce Naczelnika POPR i założenie służbowej odznaki tzw. Blachy.

 

Młodsi Ratownicy POPR

 1. Blaszke Wojciech
 2. Bober Sebastian
 3. Dyjak Sylwester
 4. Goryński Patryk
 5. Krasicka Klaudia
 6. Kunat Maciej
 7. Langowski Krystian
 8. Lidzbarska Katarzyna
 9. Martyn Ireneusz
 10. Polidowski Maciej
 11. Radkowska Katarzyna
 12. Sokołowski Hubert
 13. Suszek Radosław
 14. Wojciechowski Krzysztof
 15. Wróbel Aleksandra
 16. Żywot Olgierd
 

Stopień służbowy Młodszego Ratownika POPR uzyskuje osoba, która zakończyła Staż Kandydacki, ukończyła z wynikiem pozytywnym wszystkie Szkolenia Podstawowe, oraz uzyskała pozytywną opinię przełożonych w służbie. Dopełnieniem jest otrzymanie legitymacji służbowej.


Kandydaci

 1. Czyż Łukasz
 2. Grabowski Łukasz
 3. Heleb Wojciech
 4. Klicikowska Monika
 5. Kremer Kamil
 6. Niedzielin Marek
 7. Okroj Kamila
 8. Opelt Paweł
 9. Radkowska Magdalena
 10. Skorob Mateusz
 11. Śmigielski Jan
 12. Zorn Wojciech
 

Stopień służbowy Kandydata uzyskuje osoba która pozytywnie zdała egzamin wstępny i została przyjęta do POPR na odbycie Stażu Kandydackiego.


Członkowie Wspierający

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością POPR i akceptująca jej cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkowie Honorowi

 1. Formela Zbigniew
 2. Kołodziej Piotr
 3. Łoś Krzysztof
 4. Mądroszkiewicz Grażyna
 5. Skierski Marcin
 6. Skrzypiński Waldemar
 

Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków POPR za ogromny wkład oraz nieocenione zasługi dla Stowarzyszenia.


Członkowie Założyciele:

Robert Brzoskowski, Piotr Kołodziej, Urszula Królikowska, Krzysztof Łoś, Anita Łozińska, Zbigniew Matysiak, Grażyna Mądroszkiewicz, Kamila Nowaczek, Gabriela Nowaczek, Adam Patałuch, Waldemar Skrzypiński, Bartłomiej Stachnik, Marek Zwierz


Członkowie w trakcie unifikacji:

 

Unifikacja ma na celu przydzielenie stopnia służbowego na podstawie weryfikacji już posiadanych umiejętności.

Powrót