W dniu 19.03.2013 r. o godzinie 19:00 odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Gdyni. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna POPR przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w 2012 roku. Obydwa sprawozdania zostały ciepło przyjęte przez członków Stowarzyszenia, a władze POPR nie zmieniły swojego składu ze względu na stałe poparcie ze strony ratowników.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *