W dniu 05.04.2014 r. w JRG 4 w Gdyni odbyło się sprawozdawcze walne zebranie członków POPR za rok 2013. Członkowie Zarządu wygłosili sprawozdania nt. działalności statutowej, finansowe oraz ze zrealizowanych projektów.

Następnie sprawozdanie wygłosił przewodniczący komisji rewizyjnej którego uwieńczeniem był wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu.

Zebranie zakończono bardzo miłym dla wszystkich akcentem – nadaniem honorowego członkostwa Panu Zbigniewowi Formeli – aniołowi stróżowi POPR, bezinteresownie dbającemu o sprawność na najwyższym poziomie oraz o bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów służbowych stowarzyszenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *