W dniu 14 maja br. w Warszawie przedstawiciele Komendy Głównej PSP, Komendy Głównej Policji, Pani prof. Ewa Gruza, a także przedstawiciele STORAT, POPR w Gdyni, Fundacji ITAKA, Grupy Podhalańskiej GOPR, GPR OSP Kęty oraz GRS PCK Żary na zaproszenie Najwyższej Izby Kontroli wzięli udział w Panelu Ekspertów, zorganizowanym przez Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W oparciu o wnioski otrzymane od podmiotów zaangażowanych w problematykę zaginięć NIK planuje pochylić się nad sposobem oraz skutecznością walki z zaginięciami w Polsce.

W dyskusji poruszane były w szczególności zagadnienia:
1. Jaka jest skala zjawiska oraz, czy stanowi ona istotny problem społeczny?
2. Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach państwowych w zakresie poszukiwań osób zaginionych?
3. Rola organizacji pozarządowych przy prowadzeniu czynności poszukiwawczych.
4. Wykorzystanie Grup Poszukiwawczo- Ratowniczych przy prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych – problemy i dobre praktyki.
5. Czy zostały wypracowane standardy współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi przy poszukiwaniu osób zaginionych.
6. Uruchomienie, rozwój oraz funkcjonowanie systemu Child Alert w Polsce.
7. Aspekty kryminalistyczne w problematyce poszukiwań osób zaginionych, baza DNA.
8. Instytucjonalno -prawne aspekty poszukiwań osób zaginionych w innych krajach europejskich.
9.Jakie powinny zostać podjęte ewentualne działania w celu poprawy skuteczności poszukiwań?


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *