W dniu 19 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni. Zarząd POPR złożył sprawozdanie ze swojej działalności, Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię na temat zrealizowanych celów, a zwieńczeniem zebrania był wybór nowego Naczelnika Służby Ratowniczej, którym został Prezes Zarządu Tadeusz Grabowski.
               Nowy Naczelnik wyznaczył również nowego zastępcę, Marcina Biedrzyckiego zastąpi Adam Walikowski. Gratulujemy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *